דרך הטבע – קורס מקצועי בנושא מיומנויות עבודה וטיפול בבעלי חיים.

שותפים לפרויקט – אנוש (העמותה הישראלית לבריאות הנפש) ומרכז תלמים , קיבוץ מגל. המרכז ומאפשר מגוון של דרכי טיפול, למידה והדרכה בעזרת בעלי חיים. בקורס יושם דגש על תהליכי שיקום והוא ילווה בעובדת סוציאלית. לכל סטודנט תותאם תכנית שיקום אישית. במקביל ללימודים המקצועיים, מציע הקורס השתתפות בקבוצה בנושא מיומנויות תעסוקתיות – קבוצת הנע”ה – החלמה, ניהול עצמי, עבודה, קהילה.

לפרטים: דרך הטבע