הסמכת חברים

בשנים האחרונות, בשל ריבוי הביקוש ללימודי גינון טיפולי ושונות רבה בין המסגרות האקדמיות השונות, מצא לנכון ועד עמותת "אדם צומח" להגדיר דירוג מקצועי בהתאם להשכלה, הכשרה וניסיון.

בהמשך להגדרת תוכנית הליבה לתכניות ההכשרה השונות, הגדיר ועד העמותה את הדירוג המקצועי הבא:  

  •  מפעיל תכניות בגינון לאוכלוסיות מיוחדות,
  •  מטפל באמצעות גינון
  • מטפל מומחה בגינון טיפולי.

על מטפל/ת המעוניין/נת לקבל תעודת דירוג מקצועי מטעם עמותת "אדם צומח"
(אשר נשענת על תעודת ההכשרה בלימודי גינון טיפולי מטעם מוסד אקדמי מוכר)
להגיש את המסמך המצורף לועדת ההסמכה בליווי התעודות הנדרשות.