* שם הארגון

  שם התוכנית

  בעלות (פרטית/ ציבורית/ ממלכתית/ אחר) ושנת תחילתה של התוכנית

  * קהל יעד

  * יצירת קשר

  טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, כתובת, ימים ושעות הפעילות

  מטרות

  נא לציין אחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוכי/ חברתי / תעסוקתי / הכשרה מקצועית / טיפולי / שיקומי/ אחר: ...

  * המפעילים/ות ורקע מקצועי

  נא לציין את שמות המפעילים/ות והרקע המקצועי מתוך האפשרויות הבאות:
  רקע מקצועי של המפעילים/ות:
  רקע גנני: אגרונומיה, הנדסאות/טכנאות נוף, גננות, אחר.
  רקע טיפולי: ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, אחר.
  רקע חינוכי: הוראת חינוך מיוחד, הוראת מדעים/ חקלאות, אחר.
  בוגר/ת תוכנית הכשרה בגינון טיפולי, נא לציין את שם תוכנית הלימודים ושם המוסד

  סביבת העבודה וסוגי פעילות

  פירוט על קהל היעד, התמחות ספציפית, גיל המשתתפים

  מידע נוסף

  פירוט על קהל היעד, התמחות ספציפית, גיל המשתתפים

  תאריך עדכון

  תמונה

  על מנת שנוכל לפרסם את התמונה, יש לצרף אישור לפרסום התמונה בחתימת מנהל/ת הארגון. ניתן לשלוח את האישור בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני לכתובת העמותה. לקבלת/הורדת טופס אישור פרסום תמונה ראה פרטים באתר