You are currently viewing כי האדם עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כרטיסים להכנה, מבית היוצר של קרן קרב – "מעבירות את זה הלאה":  הבעות בגובה הלב דיבור אחר עם ילדים.

משחק קלפים שבו חלקי העץ משמשים כסמל, מטפורה, לתהליכים בחיי האדם למשל: שורשים – משמשים כביטוי סמלי, כדי להגיד משהו על הבסיס שלנו, מאיפה באנו, מסע שורשים. כשמדברים על גזע, מתכוונים למשהו שמחזיק את הגוף, משהו יציב. איך משחקים? מסדרים את הקלפים, בוחרים, ועונים על השאלות…

מתאים לילדים ולמורות: לשיעורי חברה • להורים: לארוחת החג • למנהלות: לצוותי עבודה • למפגשי חברים • לעמיתים בעבודה

פעילות עצים