לימודי הכשרה

מדור "לימודי הכשרה" מרכז מידע  בכל הקשור ללימודים בארץ בתחום "טיפול, שיקום וסיוע באמצעות גינון".נכון לעת פרסום מידע זה, תחום ה"טיפול באמצעות גינון" אינו מוכר כמקצוע מורשה ע"י משרד הבריאות ומשרד החינוך. לפיכך, לא קיימת בארץ תוכנית לימודים מוכרת, המכשירה לטיפול באמצעות גינון. כחלק ממאמצינו לקידום המקצוע והתפתחותו, נוסח  מסמך המלצה לתוכנית ליבה בגינון טיפולי  אשר נכתב בהתאם לניסיונם המקצועי של חברי העמותה. מסמך זה יכול לשמש את הסטודנטים לעתיד, לבחון יותר לעומק את התכניות המוצעות במוסדות הלימודים.

להלן תכניות הלימודים המומלצות לאחר בדיקה ברוח מסמך הדירוג המקצועי ותכנית הליבה.
התכניות מסודרות על פי שנות הותק במוסד האקדמי

סמינר הקיבוצים, תל אביב, לימודי גינון טיפולי

אדמה מזינה – תכנית חד שנתית להכשרת מלווה בגינון
שנת השלמה למטפלים בגינון – מיועדת לבוגרי תכנית חד שנתית ומקנה תעודת מטפל בגינון
הדרכה והעמקה למטפלים בגינון – מיועדת למטפלים בגינון בוגרי תכניות דו שנתיות

האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ, רעננה

קורס גינון טיפולי מקנה תעודת מטפל בגינון

מכללת אורנים, קרית טבעון

טיפול בעזרת גינון  מקנה תעודת מטפל בגינון

"חמדת הדרום" נחלת ערן

תכנית להכשרת מפעילי תכניות גינון במערכות חינוכיות

כמוכן תוכלו למצוא כאן את מסמך הדרוג המקצועי אשר על פיו ניתן יהיה לקבל את הסמכת ועד אדם צומח, בהתאם להיקף ההכשרה והניסיון המקצועי בתחום הגינון הטיפולי.
הסמכה תוענק אך ורק לחברי עמותה, בוגרי תכניות לימוד במסגרות המוכרות על ידי העמותה.


הסמכת חברים