שלום , פעילות העמותה לחודש יוני - לרומם את הנפש 🌸 בימים אלה.