שלום , חודש יוני 💐 סיכום הכנס, פעילויות העמותה ועוד...