שלום , הנך מוזמנ.ת למפגש - "דרך התמונה" על פוטותרפיה והשימוש במצלמה ותמונות בטיפול נפשי