שלום , חודש יוני 🌻 עדכונים, פעילויות העמותה ועוד...