שלום , הרשמה לסיור הגינה הטיפולית במעון בר-דרור החלה