שלום ,אביב בעמותת אדם צומח: כנס שנתי, סיור וביטאון חדש