שלום , הנחיות להצבעה ורשימת המועמדים החדשים לוועד העמותה