שלום , עדכונים מעמותת אדם צומח ופרטים על הכנס המתקרב🌿