שלום , לפניך סיכום כנס עמותת אדם צומח - ערוגות הרגש