שלום , תזכורת, לחידוש החברות לעמותת אדם צומח והרשמה להרצאת שנת שמיטה