שלום , מחדשים חברות בעמותת "אדם צומח" ומקבלים זימון לזום - פעילויות בגינה בשנת שמיטה