שלום , הזמנה להשתתף במחקר גינון טיפולי עם חולי דמנסיה