שלום , כנס "בגני נטעתיך" מתחיל עוד מעט - קישור לכנס ותזכורת על הסדנאות.