עמותת אדם צומח

עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל
ע”ר 580433670

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 13, כפר חיים
מיקוד 4294500

יו”ר העמותה – נטע רודברג – 052-3338325
תמיכה תכנית באתר העמותה – זיוית דרורי 052-8354759