עם העלייה בביקוש והצורך הגובר בלימודי גינון טיפולי, נוסדו בשנים האחרונות תכניות הכשרה במסגרות אקדמיות שונות. בהעדר גוף מפקח פורמלי, מצא לנכון ועד עמותת “אדם צומח” להגדיר דירוג מקצועי למטפלים בגינון בהתאם להשכלה, הכשרה וניסיון.

בהמשך להגדרת תוכנית הליבה לתכניות ההכשרה השונות, נקבע הדירוג המקצועי הבא:  

 • מנחה תכניות בגינון טיפולי לאוכלוסיות מיוחדות
 • מנחה באמצעות גינון
 • מטפל מומחה בגינון טיפולי

על מטפל/ת המעוניין/נת לקבל תעודת דירוג מקצועי מטעם עמותת “אדם צומח”
להגיש את המסמך המצורף לועדת הדירוג המקצועי בליווי התעודות הנדרשות.
הפניה לועדה מותנית בחברות בתוקף בעמותת אדם צומח וכן בתעודת סיום לימודים ממוסד אקדמי מוכר.

הדירוג המקצועי מטעם עמותת "אדם צומח", ע"ר 580433670 לעוסקים בגינון טיפולי, נוסח מתוקן 2021

מסמך זה נוצר כחלק מתהליך הסדרת המקצוע וקביעת תנאים להערכה המקצועית של העוסקים בגינון טיפולי. הדירוג המקצועי מושפע מהיקף הלימודים בתכנית ההכשרה, מן הניסיון שנצבר בשטח, בשעות טיפול ושעות הדרכה. כמו כן, הוא מושפע ממידת ההשתתפות בפעילויות העשרה של העמותה, לקיחת חלק בהנחיית סטודנטים, כתיבת מאמרים, הרצאות וכן מתחומי דעת נוספים, כפי שיפורט בהמשך.

 

מבוא
לימודי גינון טיפולי כמקצוע, החלו בארץ בשנת 1998 (בסמינר הקיבוצים). בהמשך, נפתחו תכניות הכשרה בעוד מספר מכללות וארגונים. במהלך השנים, עם כניסת הגינון הטיפולי לתודעת הציבור, הדרישה הגוברת למטפלים/ות בגינון והצמיחה בביקוש ללימודי המקצוע, נוספו תכניות הכשרה, השונות זו מזו בהיקפים ובתכנים. כארגון גג של המטפלים בגינון בישראל, בחרנו לעודד ולקדם רמה גבוהה של לימודים, הן על מנת לשמור על המעמד המקצועי שהתחום רכש, והן מתוך אחריות כלפי הקהלים הנזקקים למטפלים מקצועיים.

בשנת 2013, הרכיבה הוועדה האקדמית של העמותה ‘תכנית לימודי ליבה לתכניות הכשרה דו-שנתיות’ ופרסמה אותה באתר העמותה, והיא משמשת כהמלצה למכללות. מאז אוקטובר 2015, עמידה בתכנית הליבה מהווה תנאי להכרת העמותה בבוגרי התכניות, כמי שזכאים לדירוג ‘מטפל באמצעות גינון’.

הדירוג המקצועי מתייחס לשלוש דרגות, על בסיס היקף ההכשרה המקצועית, ובהתאם לוותק ולצבירת שעות טיפול. הדרגות הן: “מנחה תכניות בגינון טיפולי לאוכלוסיות מיוחדות”,  “מטפל/ת באמצעות גינון” ו “מטפל/ת מומחה/מומחית בגינון טיפולי”.

בקשות לקבלת דירוג מקצועי מטעם העמותה נבחנות על ידי ‘הועדה להכרה בדירוג המקצועי’. הועדה תכבד כל בקשה מצד בוגרי מוסד לימודים המוכר ע”י המל״ג, המכשיר מטפלים בגינון בתכנית אשר עומדת בדרישות תכנית הליבה, וכן בדרישות רמת המרצים והתנאים, כמתואר בטבלאות שבנספח.

‘הועדה להכרה בדירוג המקצועי’  תשמש גם כ ‘ועדת חריגים’ ותדון בכל מקרה לגופו, בהתאם לצורך.

רק מוסד לימודים אשר תכנית ההכשרה שלו זכתה להכרה מטעם העמותה, יהיה רשאי לרשום כי:  “תכנית הלימודים מאושרת ע”י עמותת “אדם צומח”, העמותה הישראלית של העוסקים בגינון טיפולי, להכרה בדירוג המקצועי” בפרסומי המוסד.

הודעה לגבי מועד הגשת בקשות להכרה בדירוג המקצועי, תפורסם מעת לעת לחברי העמותה ולבוגרי תכניות ההכשרה.

הכרה בדירוג המקצועי לבוגרי תכניות הכשרה מלפני שנת, 2015 תהיה בהתאם לנוהל “הוראות מעבר” המופיע בסוף המסמך.

 

הגדרות
העמותה: “עמותת אדם צומח”, עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל ע.ר 580433670

גינון טיפולי: תהליך בו נעשה שימוש בצמחים, בפעילויות גינון, בקרבה ובאהבה לטבע ככלי מסייע בהחלמה ובשיקום של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ובקידום ושינוי מיטיב אצל אוכלוסיות נוספות. המטרה הכללית של גינון טיפולי היא שיפור איכות החיים של הלקוח מבחינה פיזית ונפשית. מטפל בגינון הוא אדם בעל יכולת להעריך את צרכי הלקוח ולענות על צרכים אלה בעזרת הידע והניסיון בתחום הגינון והטיפול.

תכנית ההכרה בדירוג מקצועי במקצוע “גינון טיפולי” 2015: הכרה בדירוג מקצועי מטעם העמותה.

תכנית ההכרה בדירוג מקצועי במקצוע “גינון טיפולי” 2015, נוסח מתוקן יוני 2016: נוסח מתוקן בהתאם להחלטת ועד העמותה מיום 21 ביוני 2016.

תכנית ליבה: תכנית לימודים מחייבת (נושאים והיקף), מתוך סה”כ תכנית ההכשרה במוסד הלימודים.

מוסד לימודים: מוסד לימודים אקדמי מוכר ומפוקח ע”י המועצה להשכלה גבוהה וכן סמינר בפיקוח, שתכנית הלימודים בו קיבלה את אישור הוועדה להכרה בדירוג המקצועי מטעם העמותה.

תכנית לימודים: תכנית לימודים מאושרת ומפוקחת ע”י מוסד הלימודים.

הועדה להכרה בדירוג המקצועי: ועדה מטעם וועד העמותה, שעיסוקה באישור תכניות ההכשרה של המוסדות ומתן הכרה לבודדים.

חבר/ה בעמותה: מי שנרשם לעמותה ושילם דמי חברות לשנת הפעילות הנוכחית.

לשון מגדר: בכל מקום שמופיע הלשון זכר הכוונה היא לזכר או לנקבה.

הערות:

 1. על מנת להסיר ספק, אנו מציינים כי ההכרה בדירוג המקצועי ניתנת על ידי ומטעם העמותה
 2. נכון לכתיבת מסמך זה,  אין עדיין הכרה ממלכתית במקצוע הגינון הטיפולי בישראל
 3. עוסקים ותיקים בתחום, אשר היו לפחות 5 שנים חברים בעמותה, בעלי ניסיון מוכח של עבודה בגינון עם אוכלוסיות מיוחדות ואשר עברו הכשרה חלקית או לא עברו הכשרה פורמלית, רשאים להגיש בקשה מיוחדת ל ‘ועדה להכרה בדירוג המקצועי’.                           

 

להלן פירוט תנאי הסף לזכאות בדרגות השונות:

תנאי כולל לקבלת דירוג מקצועי הינו חברות בעמותה

דרגה ראשונה “מנחה תכנית בגינון טיפולי, לאוכלוסיות מיוחדות”

 1. סיימ/ה בהצלחה תכנית הכשרה מוכרת ע”י העמותה, בהיקף של לפחות 168 שעות לימוד.
 2. ביצע/ה לפחות 40 שעות התנסות מעשית, מלוות בהדרכה.

דרגה שניה “מטפל/ת באמצעות גינון”

 1. סיימ/ה בהצלחה תכנית הכשרה מוכרת ע”י העמותה, בהיקף של לפחות 562 שעות לימוד
 2. ביצע/ה לפחות  100 שעות התנסות מעשית, מלוות בהדרכה.

דרגה שלישית  “מטפל/ת מומחה/ מומחית בגינון טיפולי”

 1. עומד/ת בכל הדרישות של הדרגה השניה – “מטפל/ת באמצעות גינון”.
 2. בעל/ת ותק של לפחות 5 שנים בטיפול בגינון עם קבוצות ויחידים.
 3. צבר /ה לפחות 1000 שעות של טיפול בגינון עם קבוצות ו/או יחידים, מעבר לתקופת ההכשרה.
 4. צבר/ה לפחות 50 שעות הדרכה, מעבר לתקופת ההכשרה.
 5. צבר/ה לפחות 8  נק’ זכאות על פי הטבלה המצורפת בסוף מסמך זה.

להלן רשימת הזכאויות לצורך צבירת ניקוד לשם קביעת דירוג "מטפל/ת מומחה/ית בגינון טיפולי"

סמל הזכאותסוג הזכאותפירוטניקודהערות
א.תואר אקדמי BA או מקביל לו.בתחום טיפול, שיקום, חקלאות, חינוך, אומנות, לימודי סביבה 3ממוסד אקדמי מוכר.
ב.תואר אקדמי MA ומעלהבתחום טיפול, שיקום, חקלאות, חינוך, אומנות, לימודי סביבה 2ממוסד אקדמי מוכר.
ג.התמחויות מיוחדות נוספות שאינן במסגרת לימודי התואר ו/או ההכשרה בגינון טיפולי120 ש' ומעלה
60-119 ש'
30-59 ש'
30-20 ש'
2
1.5
1
0.5
בתחום הטיפול: הנחיית קבוצות, שיקום, אימון, גינון, חקלאות, ניהול, יזמות, אמנות, חינוך, קיימות וסביבה. עד 4 נקודות.
ד.הוראה בתכנית גינון טיפולישנת הוראה
שנתיים הוראה
מעל 3 שנות הוראה
1
2
3
בתכנית המוכרת על ידי העמותה
ה.הדרכת סטודנטים לגינון טיפולי, במסגרת התמחות מעשית במהלך הלימודיםשנת הדרכה
שנתיים הדרכה
שלוש – ארבע שנות הדרכה
מעל ארבע שנות הדרכה
1
2
3
4
הדרכה במהלך ההתמחות המעשית בתקופת הלימודים.
ו.ניסיון בעבודה - שנים כל שנתיים מעבר לחמש שנים נחשבת נקודה.1מעבר לוותק ראשוני של 5 שנים
ז.הרצאה, הנחיית סדנה במפגש מקצועי של העמותה, כתיבת מאמר.הנחייה / הרצאה / כתיבת מאמר0.5 הניקוד מצטבר בהתאם למספר ההופעות עד למקסימום של 3 נקודות.
ח.השתתפות במפגש מקצועי של העמותהכנסים, סיורים, ימי עיון0.5 הניקוד מצטבר בהתאם למספר המפגשים עד למקסימום של 4 נקודות