עמותת אדם צומח - גינון טיפולי עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל

כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים 

מיועד לעוסקים בגינות קהילתיות ובגינות לתושב.

"קפה קהילתי בזום"

הנכם מוזמנים למפגש "קפה קהילתי בזום" 

אשר יתקיים ביום שני 5 לאפריל 2021  כ"ג בניסן תשפ"א באמצעות הזום 

בין השעות 15:00-18:00 

להורדת ההזמנה בפורמט pdf

לביצוע הרשמה
שנה את הרשמתך    |    צפה באתר