פעילות על עץ המשאלות

מאת: ניצה דהן

מטרות הפעילות

היפוך התייחסות לעצים ממטרד לעזרה בהתמצאות: כאנשים עיוורים ולקויי ראייה, העצים שבדרכם בדרך כלל הם מטרד שמא ייתקלו בהם בדרכם. אך עצים הם ייתרון, הם נטועים במקומם ויכולים לשמש רמז להתמצאות.
היכרות רב חושית: יציאה להיכרות עם עץ הברכיכיטון שלנו. מישוש הגזע החלק, חיפוש רמזים לחלקי העץ הגבוהים: ענפים, עלים ופירות הסרק כרגע עדיין אין פריחה, מעקב יאפשר להכיר גם את הפריחה בעתה.
עבודת מוטוריקה עדינה: השחלת שרוכים ללבבות
עבודה רגשית וחברתית על משאלות שהיינו רוצים שיתגשמו.

מהלך הפעילות

יציאה לחצר להיכרות עם עץ הברכיכיטון. איסוף נתונים דרך מישוש הגזע, הצמרת מעבר לגובה שלנו לכן יש להרים ידיים למעלה ולחפש ענפים עלים ועוד.
בחדר נשוחח על משאלות ליבנו אותם נשחיל בצורת לבבות לשרוך ולאחר מכן נצא לתלות אותם עם תפילה בלב
חלק מהחברים שתפו במשאלה ואחרים בחרו להשאירה כמוסה בליבם

הציוד הדרוש

שרוכים, קרטונים הגורים בצורת לב עם נקב להשחלה, צבעים לצביעת הלבבות, פעמונים להשלה בקצה הלבבות, חישוק שיורכב על העץ בגובה המתאים אליו נקשור את הלבבות

נושאים לשיחה

על יחסנו לעצים, מה אנו עושים במפגש עם עץ. מתי זה מכשול ומתי סיוע בדרך.
שיחה על משאלות לב והתאמתם לעץ הנטוע במקומו ויכול ללוות אותנו לאורך שנים
משאלות קולקטיביות ומשאלות לב אישיות וכמוסות. לכן הלבבות הצבעוניים מייצגים משאלות ללא מילים.

פרטים נוספים

בחרתי לספר את האגדה על "עץ הצרות" לסיום המפגש

תוכן העניינים
פעילות על עץ המשאלות