השלכות טיפוליות ומעשיות לקראת שנת שמיטה סמדר חנן וניצה דהן (1)