מטפל בגינון להקמת גינה טיפולית בחטיבת ביניים בחיפה