בערוגות הרגש הכנס השנתי ה- 23

הכנס יתקיים בזום – ללא עלות

11 לאוקטובר 2020
כ”ג תשרי תשפ”א
בין השעות 15:30 – 19:15