??? ????? 2021
150

??? ?????

???? ?????? ????? ????? ????? ???????? ??????, ??????? ??? ???? ????? ?????, ???? ????? ????? ?? ?????? “??? ????” ?????? ?????? ??????? ?? ??????. ???? ????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????.
??? ????? 2022
150
????? ????? ??? ???? ???? 12 ?????? ???? ??????

רישום לאתר

הרשם
עכשיו
  •  
  •  
  • קבל עדכונים על פעילויות העמותה
  • הצטרף לרשימת התפוצה של העמותה

חבר עמותה

150 שנתי
  • הנחה בעלות פעילויות העמותה
  • השתתפות ללא עלות בסיור רביעי
  • קבלת גליון מודפס של הבטאון "אדם צומח"
  • חברות בקבוצת הוואצאפ של העמותה
  • קבלת הסמכה מטעם העמותה מותנית בחברות פעילה