המושג עיוורון – באופן כללי מתייחס המושג עיוורון להיעדר כושר ראייה, שאינו ניתן לתיקון באמצעות משקפיים או עדשות מגע.

עיוורון, היעדר כושר ראייה או חלקו, בשל חבלה, ליקוי או מחלה, של העיניים , של עצב הראייה (העצב המקשר בין העין למוח), או של המוח.

הגדרת העיוורון אינה קבועה והומוגנית, ומבחינים בין עיוורון מלא, בו אין כלל תפיסה של אור, לבין עיוורון חלקי, בו נפגעת בצורה קשה היכולת לבצע פעולות יומיומיות רגילות. מדינת ישראל, וכן מרבית המדינות המפותחות, אימצו את הגדרת מושג העיוורון של אונסק”ו (ארגון האו”ם לחינוך, למדע ולתרבות).

עיוורון יכול להיות מולד – תוצאה של מום בלידה או מחלה תורשתית , או נרכש – בשל חבלה, מחלה, נזקים במוח (כגון שטפי דם, גידולים), ירוד (קטרקט), ברקית (גלאוקומה), היפרדות הרשתית ועוד. מחלות מערכתיות בגוף, כגון סוכרת ויתר לחץ דם , פוגעות בעין ובכושר הראייה ועלולות אף הן לגרום לעיוורון. באופן כללי מתייחס המושג עיוורון להיעדר כושר ראייה, שאינו ניתן לתיקון באמצעות משקפיים או עדשות מגע.

שני מושגים עיקריים ביכולת הראייה מגדירים עיוורון: חדות ראייה למרחוק ושדה ראייה:

חדות ראייה למרחוק – היכולת להבחין בפרטים, כגון תווים או אותיות, בגדלים שונים. ראייה תקינה מוגדרת באמצעות המספרים 6/6, כאשר עיוור מוגדר כרואה 3/60 או גרוע מכך. כלומר, ראייתו פחותה מאחת חלקי עשרים מכושר ההפרדה הנורמאלי, וזאת בעין בעלת הראייה הטובה יותר (ראיית 6/6 היא היכולת להבחין בעצם מטרה [למשל אות או ספרה] בגודל מסוים שנקבע, ממרחק של ששה מ’. אדם בעל ראייה 6/12 הוא בעל יכולת להבחין בעצם המטרה במרחק ששה מ’ לכל היותר, כאשר אדם בעל ראייה תקינה יזהה את עצם המטרה ממרחק של 12 מ’).

שדה ראייה – מרחב הראייה המרכזי וההיקפי. בראייה תקינה, גודלו של שדה הראייה הוא כ-180° (חצי מעגל). אדם מוגדר עיוור כאשר שדה הראייה שלו נמוך מ-20°.

העדר מוחלט של כושר ראייה מוגדר אף הוא כמובן כעיוורון.

כושר ראייה ירוד (Low Vision) אינו מוגדר כעיוורון, אלא מתייחס ליכולת ראייה לקויה, אשר בעקבותיה נפגע כושר הביצוע של פעילויות יומיומית. כעיוורים, סובלים לקויי ראייה מליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה – לעיתים שדה הראייה פגום במרכזו, ולעיתים באזורים ההיקפיים. חלק מלקויי הראייה מסוגלים לבצע פעולות שונות, שעיוורים אינם יכולים לבצע בכוחות עצמם, בעוד לקויי ראייה אחרים צריכים להיעזר במכשור מיוחד כדי לבצע את אותן הפעולות.