גינון טיפולי עם זקנים מתקיים בארץ מראשית שנות התשעים. כיום הפעילות מתפרסת בלמעלה ממאה ושלושים מסגרות שונות בארץ- מרכזי יום, בתי אבות, מרכזים גריאטריים, קהילות תומכות, בתים חמים ומועדונים.

הפעילות מספקת מענה לזקנים ברמות תפקוד שונות החל מזקנים סיעודיים, תשושי נפש, תשושים וכלה בגמלאים עצמאיים. זאת באמצעות תוכניות בעלות דגש חברתי, תעסוקתי וטיפולי.בתהליך ההזדקנות.

בתהליך ההזדקנות חווה האדם המבוגר שינויים ואובדנים פיזיים, נפשיים ושכליים: הגוף נחלש ומתפקד באיטיות רבה יותר וישנה ירידה בזיכרון, היציאה ממעגל העשייה והפרידה מחברים ומתפקידים מביאה לצמצום המעגלים החברתיים ומגבירה את תחושת הבדידות והניתוק. אובדנים אלה מביאים לירידה בביטחון העצמי ובערך העצמי של הזקן, גורמים להפחתה בפעילויות ובתחושת העצמאות ומגבירים את מידת התלות בסביבה

באמצעות פעילות משמעותית, יצירתית וחווייתית המאפשרת בחירה וביטוי אישי, חווה הזקן צמיחה והתפתחות אשר תורמים לזקנה חיונית, מוצלחת ובריאה יותר.

יתרונות הגינון הטיפולי עבור הזקנים

פעילות המגבירה את תחושת החיוניות הפנימית. בזכות המפגש בין הכוח הפועל בזקנה ובין הכוח שהצמח מביא עמו – פריצה, צמיחה, לבלוב ואופטימיות, מתחדשים כוחות החיים הפנימיים.

– פעילות המאפשרת יצירת חיים חדשים והמשכיות. באמצעות תהליך של ריבוי צמחים ישנה לזקן הזדמנות לחוות תחושת “פריוניות” – מעין העמדת צאצאים מחודשת.

– פעילות המגרה את החושים ומאפשרת התעוררות חושים שהתכהו.

– פעילות המחזקת את החיבור לחלקים “הבריאים” מתקופות שלפני המשבר או המחלה.

– פעילות המאפשרת עיסוק נורמטיבי ,פעילות פנאי והכללה חברתית.

יעדים – השגת המטרות תעשה באמצעות הבאים:

– עריכת סקירת חיים והעלאת זיכרונות – שימוש במטאפורות ממחזור חיי הצמח מאפשר סקירה של תקופות שונות בחיים “וסידורן מחדש”.

– חיבור לעונות השנה – חלק נרחב מהמבוגרים חי בסביבה מנותקת מהסביבה החיצונית. באמצעות הפעילות מתאפשר מגע עם הטבע ומרכיביו.

– העלאת דימוי עצמי – דרך יצירת תפקידים, עיצוב הסביבה הקרובה והגברת תחושת השליטה בה, מתחזקת תחושת המסוגלות והערך העצמי.

– מילוי שעות פנאי – לחלק נרחב מהזקנים ישנו זמן פנוי אשר פעילות הגינון יכולה למלאו בפעילות משמעותית ומספקת.

– מפגש חברתי – הפעילות המתקיימת בדרך כלל בקבוצות, מאפשרת אינטראקציה ושייכות חברתית ומפיגה בדידות .

– יצירת מקום בו מתקיים חיבור בין העבר להווה- במיוחד עבור אוכלוסיית העולים המבוגרים הגינה משמשת מקום בו ניתן להתאבל ולהתגעגע ל”שם” ולהתחבר ל”כאן” באמצעות צמחים מ”שם”.

נכתב ע”י: אחינועם בן עקיבא מלינאק, מרכזת תחום הפעלה בגינון לזקנים באשל.