עמותת אדם צומח הנה פורום עצמאי אשר פעיליו עוסקים בו בהתנדבות. פורום מקצועי זה התכנס לראשונה בשנת 1998 תחת השם “הארגון הישראלי לגינון טיפולי” והפך לעמותה רשומה במרוצת השנים.

העמותה, המשמשת כארגון הגג לעוסקים בגינון טיפולי בישראל, הציבה מטרה לקדם את ההכרה בגינון הטיפולי כמקצוע טיפולי ייחודי ואת ההתפתחות המקצועית של העוסקים בתחום. במסגרת זו פועלת העמותה באמצעות ועד נבחר ובאמצעות ועדות שונות, המוציאות לפועל את המטרות שהוגדרו על ידה – כל זאת בהתנדבות וללא תמורה כלשהי.

פעילות העמותה מתקיימת תודות לדמי חבר שנתיים ותרומות. כל חבר חדש שמצטרף תורם לעמותה ומאפשר להגדיל את טווח פעילותה.

יעדי העמותה:

  • הגברת המודעות הציבורית לגינון הטיפולי.
  • קידום מעמד המקצוע בארץ.
  • החלפת מידע מקצועי.
  • הקמת מרכזי הדגמה.
  • קידום התפתחותם המקצועית של העוסקים בתחום.
  • עידוד וסיוע בהקמה של גינות טיפוליות

מי בעמותה?

בעמותה כ- 150 חברים, ביניהם אנשי מקצוע מתחומים שונים: מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, מורים, אדריכלי נוף, אגרונומים, גננים מקצועיים וחובבים.

חברות בעמותה מסייעת באופן ישיר לקידום התחום בישראל ומקנה:

גישה חופשית למאגר המידע היחיד בארץ שעניינו טיפול באמצעות גינון. השתתפות בסיורים מקצועיים ובפעילויות העשרה והדרכה של העמותה, הממוקדים בגינון טיפולי במחיר מיוחד ומאפשרים מפגש עם עמיתים. השתתפות חופשית בפורומים מקצועיים, מנוי על כתב העת “אדם צומח” והשתתפות בכנס השנתי (במחיר חבר).

משאבים:

העמותה רשומה ברשם העמותות החל מתאריך 28 במרץ 2005 ומספרה 580433670 הפעילות במסגרת ועד העמותה נעשית בהתנדבות. כל הפעילויות ממומנות מדמי חבר, ומהכנסות מסדנאות וכינוסים שנתיים. כארגון התנדבותי, הפועל ללא מטרות רווח, העמותה תקבל בברכה כל תרומה שתסייע לפעילותה.

תקנון העמותה:

העמותה רשומה ופועלת על פי התקנון המאושר על ידי רשם העמותות, התקנון גובש ואושר באסיפה השנתית. ועד העמותה מונה 7 איש הנבחרים באסיפה שנתית, לתקופה של 2 עד 4 שנים.

חברי ועד העמותה פעילים בהתנדבות.

יו”ר העמותה: מיכל יניב – 

חברי הוועד: אביגייל מרקמן, נעה סניפלסקי, נורית רייסמן, חנוך דניאל, הדיל עבד אלקאדר ושקמה ג’בלי.

ועד ביקורת: סיגל רזיאל ונורית רייסמן

יעוץ משפטי: עו”ד יעל הדר זימן

רו”ח: אבי מג’ר