You are currently viewing אחרי החגים מתחדש הכל

אחרי החגים מתחדש הכל

למחרת הכנס השנתי, אנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מחברי העמותה, האורחים והסטודנטים  שהגיעו לקחת חלק בקבוצה הגדולה והמשמעותית של מטפלים בגינון בישראל. תודה מיוחדת לרמת הנדיב על האכסניה הנעימה והתמיכה המשמעותית הן במערך הלוגיסטי והן בהכנות לכנס. הכנס ה-19 של עמותת אדם צומח שהתקיים השנה ברמת הנדיב ועסק בטיפול הקבוצתי בגינה, בלט בנוכחות מרשימה של חברים רבים ותכנית מגוונת בה לקחו חלק מטפלים בגינון וותיקים וצעירים. רובם הציגו לראשונה בכנס ותרמו רבות ליצירת תכנית עשירה ומעניינת. תהליך ההסמכה המקצועית יצא לדרך ואנו מצפים לפניות נוספות של חברים לקבלת הסמכה. מאחלים שנת פעילות פוריה ונשמח להצטרפות חברים חדשים לועדות השונות להרחבת יכולות הפעולה של העמותה. נפגש בפעילויות הבאות נטע רודברג בשם ועד העמותה