תאריך: _____________

לכבוד

___________________

א.ג.נ, שלום רב,

הנדון: פרסום תמונות באתר האינטרנט של עמותת “אדם-צומח”

עמותת “אדם צומח” היא גוף הפועל שלא למטרות רווח. מטרת פעילותה של העמותה היא לקדם את ההכרה בגינון הטיפולי כמקצוע טיפולי ייחודי ולקדם את מעמדם המקצועי של העוסקים בתחום. ועד העמותה ופעיליה עוסקים בכך בהתנדבות וללא תמורה כלשהי. בין היעדים אותם שואפת העמותה לקדם:

–    הגברת המודעות הציבורית לגינון הטיפולי.

–    קידום מעמד המקצוע בארץ.

–    החלפת מידע מקצועי בין העוסקים בתחום.

–    הקמת מרכזי הדגמה לגינון טיפולי.

–    עידוד וסיוע בהקמה של גינות טיפוליות.

 

אתר האינטרנט של העמותה הינו האתר הישראלי היחיד המוקדש כולו לנושא הגינון הטיפולי. באתר מרוכז מידע בנושא גינון טיפולי בישראל כולל מידע על פעילות העמותה, הרצאות וימי עיון, ספרות מקצועית, קבוצות עניין מקצועיות, ורשימת פרוייקטים ברחבי הארץ.

 

אני מזמינה אותך להצטרף ולפרסם באתר תמונות מתוכנית הגינון הטיפולי המתקיימת בארגונך.

כדי לפרסם תמונות אלו, עלינו לקבל את הסכמתך המפורשת לכך. הכוונה לתמונות של סביבת העבודה וציוד במקום ללא חשיפת פניהם של המטופלים/ התלמידים/ מקבלי השרות. במידה והנ”ל מופיעים בתמונה פניהם יטושטשו.

על מנת לפרסם תמונות של מטופלים/תלמידים/ מקבלי השרות עליך לצרף אישור מפורש לכך, בחתימת האדם המצולם או בא כוחו. במקרה של ילדים ונוער- בחתימת הורים.

נא מלא/י את הטופס המצ”ב, אשר/י אותו בחתימתך ושלח/י לכתובת העמותה.

בכבוד רב,

מיכל ליבוביץ, רכזת ועדת אינטרנט ומנהלת אתר האינטרנט 

טופס הסכמה לפרסום תמונות באתר האינטרנט של עמותת "אדם צומח"

לכבוד

מנהלת אתר האינטרנט

עמותת “אדם צומח” ע”ר

בתשובה למכתבך ובכפיפות לאמור בו הריני להביע את הסכמתי לפרסום תמונות מתוכנית הגינון הטיפולי המתקיימת בארגון ___________________(שם הארגון), באתר האינטרנט שכתובתו היא:   https://www.g-t.org.il

הריני מאשר/ת להציג תמונות הכוללות את סביבת העבודה והציוד באתר הגינה הטיפולית במקום.

שם מנהל/ת המוסד _________________

חתימה  ___________________

תאריך ______________