התקיים בגינה הטיפולית של רמת הנדיב 6.7.12

לאחר סבב היכרות התנהלה שיחה קצרה על מזיקים ועשביה בגינה.

השיחה נסבה על ההתמודדות עם חלזונות, זבוב הפירות, דורבנים ועוד .

דובר על ההגדרה של המזיקים בגינה עבור המטופלים – המזיק אינו אויב. התמודדות עם גומא הפקעות היא קשה וסיזיפית.

בגינת רמת הנדיב היו ניסיונות להתמודד  עם גומא הפקעות בדרכים שנות – פלריג, הפיכת הקרקע.

בשל מבנה השורש הקשור בשרשרת קשה מאוד להדביר את גומא הפקעות, כל פתרון הוא למעשה חלקי או זמני.

במפגש נבנה צ’יקן טרקטור על מנת לבדוק אם יהווה פתרון לערוגה מלאה בעשביה.

הוצגו אפשרויות שונות לבניה, תרשימים ותמונות של דגמים שונים.

דוגמאות באינטרנט

כל חלקי הדגם שניבנה הוכנו מראש –  לייסטים, רשת, ברגים, קרשי עץ וגלגלים.

כמו כן הוצגו למשתתפים דפי מידע אודות גידול גינה אורגנית.

הבניה המשותפת הייתה חוויה מהנה ונוכחנו לדעת  שנדרשת תקשורת, עבודת צוות ושיתוף פעולה.

הפעילות ארכה זמן רב יותר מהצפוי ולכן המפגש הבא יתקיים בשעות 9:00-12:00.

בניית הצ’יקן טרקטור

הצ’יקן טרקטור בשלבי בניה אחרונים