תכנית ההסמכה והדרוג המקצועי

חברי עמותה, בוגרי תכניות הכשרה בגינון טיפולי.

כנס היסוד של הארגון "אדם צומח" התקיים בגן הבוטני בירושלים בשנת 1998.

בשנת 2005 הפך הארגון להיות עמותה רשומה אצל רשם החברות – "אדם צומח – העמותה לקידום מעמד מקצוע הגינון הטיפולי בישראל ע.ר".

היום אנו עומדים בפתח שלב חדש בהתפתחות העמותה, בו החזון של קידום מעמד המקצוע מקבל ביטוי ממשי.

הליך ההסמכה והדירוג המקצועי, עליו עמלו חברי הועדה האקדמית וועד העמותה מספר שנים, יוצא היום לדרך כנדבך חשוב לשמירה על רמת ההכשרה ועל מעמדם המקצועי של העוסקים בתחום הגינון טיפולי בארץ.

ההסמכה מטעם העמותה תינתן לבוגרי הכשרה מקצועית במכללות, אשר התחייבו לעמוד בתכנית הליבה אשר אושרה ע"י ועד העמותה בלבד. צעד זה  מבטיח שמירה על רמה מקצועית גבוהה של מוסמכי העמותה. הצגת תעודת ההסמכה בעת הגשת מועמדות למקום עבודה חדש, תיתן לבעל התעודה יתרון משמעותי.

הדרך להכרה ממלכתית למקצוע הגינון הטיפולי עוד ארוכה עם זאת  הגינון הטיפולי מהווה כיום עובדה קיימת בשדה הטיפולי, השיקומי והחינוכי בישראל וזוכה להערכה רבה וביקוש הולך וגובר.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיג את היעד – קידום מעמד המקצוע ומעמד המטפלים.

להלן נהל הגשת בקשה להסמכה ודירוג מקצועי:

פרטים מלאים על תכנית וזכאות להסמכה ניתן למצוא באתר העמותה במסמך תכנית הסמכה ודירוג מקצועי במקצוע "גינון טיפולי" 2015

על המעוניינים בקבלת הסמכה ודירוג מקצועי מטעם "אדם צומח", למלא את טופס הבקשה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההנחיות.

לנוחותכם,  ניתן להוריד למחשב את טופס הבקשה להסמכה למלא לסרוק ולהחזיר למייל העמותה [email protected]

ניתן גם כמובן לשלוח בדואר לכתובת "עמותת אדם צומח, ת.ד. 13, כפר חיים 4294500" בצירוף העתקי המסמכים הנדרשים.

כמוכן ניתן יהיה למסור את מסמכי הבקשה לועד העמותה במהלך הכנס השנתי.

הענקת ההסמכה מותנית בחברות בעמותה בעת הגשת הבקשה.

 

חלוקה חגיגית של תעודות  ההסמכה הראשונות תיערך בכנס העמותה השנתי.

בברכה

עמוס הרץ – יו"ר הועדה האקדמית.