החלה העבודה על בטאון “אדם צומח” מספר 26.

החלה העבודה על בטאון “אדם צומח” מספר 26.

מהרו לשלוח כתבות וסיפורים הצומחים בתחום עיסוקכם בגינון הטיפולי

אל הכתובת [email protected]

אביגיל מרקמן

עורכת הבטאון