You are currently viewing הכנס השנתי ה- 23 – בערוגות הרגש

הכנס השנתי ה- 23 – בערוגות הרגש

הכנס השנתי ה-23 של עמותת אדם צומח, לקידום הגינון הטיפולי בישראל, התקיים השנה בזום.
11.10.2020 | יום ראשון | 15:30 – 19:00 
בתום הכנס התקיימה אסיפה כללית מקוצרת

תכנית הכנס:

15:30 • פתיחת כניסה לכנס

16:00 • דברי פתיחה – נטע רודברג יו”ר העמותה.

דברי השראה ופתיחה – ישראל גלון

16:15-16:45 • הרצאה ראשונה – “Don’t worry, be happy”?
הגינה הטיפולית כמרחב המאפשר ביטויים של רגשות ומצבי עצמי מגוונים. | לינדה סלומון, מטפלת מומחית בגינון טיפולי ומרכזת המסלול ללימודי גינון טיפולי בסמינר הקיבוצים.

16:45-17:15 • הרצאה שניה – מכתב לירקה
צעדים ומילים בדרכה של מתמודדת בגינה הטיפולית. | נטע רודברג, מטפלת מומחית בגינון טיפולי, מרצה בתוכנית ללימודי גינון טיפולי במכללת אורנים.

17:15-17:35 • הפסקה

17:35-18:35 • מעגלי שיח

18:35-18:45 • שיחה עם אביב בייליס לרנר, ממייסדי עמותת ונטעת, על קמפין ה- 100, גינות טיפוליות למרכזי שיקום

18:45-19:00 • דברי סיכום: נעה סניפליסקי. חברת ועד העמותה.
סרטון גינות טיפוליות.

19:00-19:15 • אסיפה כללית מקוצרת לצורך אישור עדכונים בועד העמותה.
נודה לחברי עמותה שיצטרפו לחלק זה

מעגלי שיח

ניתן להצטרף רק למעגל אחד, לאחר ההרשמה בזום ישלח אליכם מייל בו קישור לטופס בחירת 3 סדנאות לפי סדר עדיפות אנו ננסה לשבץ אתכם בהתאם.

1. אני המטפל – התלבטויות ורגשות, זהות המטפל, BEING, DOING.
סדנת יישומית – באמצעות ערכת קלפים יועץ ועץ – הנותנת כלים יישומיים לטיפול ריגשי. | דר’ יורם דובובסקי, מר איציק שמולביץ.

2. “דברים שרואים מכאן לא רואים משם”
מתן משמעות לבחירת מיקום הערוגה. | אליזבט קיי, מטפלת בגינון ותרפיסטית באומנות.

3. כיצד השימוש בדימויים וסמלים בזמן העבודה בגינה מהווה גשר לשינוי והתמרת הרגשות וחוויות החיים | דבורה לוין, מטפלת בגינון.

4. “חלון לטבע”
גינון חברתי טיפולי במרחב הבית. | ורד שמשון, מטפלת בגינון.

5. “זום על הזום”
גינון טיפולי בתחילת ימי הקורונה. | ניצה דהן. מטפלת בגינון.

6. “גינה מעוררת רגש”
אורית כשר ואיתן פרבר. מטפלים בגינון. רמת הנדיב

7. “אבניו הפכו פרחים”
קבוצות גינון למתמודדים עם שכול. | נדב כהן. מטפל בגינון.

8. “הגינה שלצידך”
פוסט טראומה מורכבת והפרעות אכילה בגינה. | מנחה: שיקמה ג’יבלי, מטפלת בגינון.

9. “כאבי צמיחה”
המשתתפים מוזמנים להביא, לדיון וחשיבה משותפת, מקרים/מצבים בגינה הטיפולית, בהם עלו רגשות טעונים כלשהם. | לינדה סלומון.

10. “נושאים ממעגל החיים עם קבוצות בגיל הזקנה”
אביגיל מרקמן. מטפלת בגינון.

הכנס התקיים בזום, ללא עלות.