הועדה להעשרה מקצועית בעמותת אדם צומח פועלת להעמקת הידע המקצועי הן בתחום הטיפולי והן בנושאים גנניים יחודיים, בקרב חברי העמותה