קבוצת עניין בנושא התאמת עזרים לעבודה בגינון עבור בעלי מגבלות פיסיות

קבוצת העניין בנושא התאמת כלים ועזרים לעבודה בגינון טיפולי – יצאה לדרך!

המפגש הראשון במילבת ,יום רביעי 08.05.2013, התקיים בהצלחה.

מפגשי המשך יתקיימו במועדים הבאים: 19.6.13, 10.7.13, 31.7.13

ימי רביעי בין השעות 15.00-17.30

הצטרפות בשלב זה מותנת בתיאום עם ניצה

ובהשתתפות בכל רצף הפגישות שנותרו.