You are currently viewing כל הקקטוסים פורחים

כל הקקטוסים פורחים

מאת: אלישבע לוי
כָלּ הַקַּקְטוסִּים פּורְֹחִים!
אֶת זהֶ לאֹ כֻלּםָּ יודְֹעִים.
כְּשֶׁבַחּוץּ חָרְפִּי, אָפרֹ,
הָאֲדָמָה קופֵֹאת מִקּרֹ.
וְהַקַּקְטוסּ אָז יודֵֹעַ,
מִתּוכֹוֹ מַמָּשׁ שׁומֵֹעַ,
שֶׁמִּתְקָרֶבֶת הַזמְָנהָ
לפְִצחַֹ בִפְּרִיחָה מַרְהִיבָה ומַּפְתִּיעָה.

פרטים נוספים על הספר