נושא

פעילויות בגינה

פעילויות נוספות

נושאים לשיחה

גן ירק

הכרות והתנסות בכלי עבודה

תכנון ערוגה

הכנת ערוגות – עישוב, עיבוד הקרקע, הצנעת קומפוסט

זריעת אפונה, גזר, צנונית.

שתילת חסה, קולרבי, וכרובית.

הכנת קלפי משחק לבינגו, לוטו, משחק הזיכרון– כלי עבודה,

ירקות.

ציור או בניית דגם מוקטן של הערוגה המתוכננת.

הכנת שלטים לערוגות.

חשיבות התכנון וארגון פעולות.

השקעה ומאמץ יישאו פרי.

לכל ירק קצב גידול משלו– ולאדם ?

חממה ובית רשת

הכנת מנבטה וזריעת פרחי עונה וצמחי תבלין.

 

 

צמחי תבלין ומרפא

המשך שתילה וזריעה.

 

 

טיפול שוטף בגינה ופעילויות נוספות

זריעת/ שתילת פרחים חד שנתיים ורב שנתיים לפריחת חורף ואביב.

לוע הארי, תורמוס, פטוניה, אמנון ותמר, לובליה וחרצית.

צמח אישי  – ביקור במשתלה או בחירה של צמח על פי תמונות קנייה על פי הבחירה. הכנת יומן צמח אישי, פירוט שם הצמח והתנאים לגידולו.

מחזור חיים חד שנתי.

מדוע בחרתי בצמח זה?

התרחשות עונתית בחצר

תחילת השלכת.

פריחת החצב.

איסוף עלים להכנת אהילים, פלייסמנטים, סימניות, ייבוש עלים.

אגדות שונות על החצב.