מדור “לימודי הכשרה” מרכז מידע  בכל הקשור ללימודים בארץ בתחום “טיפול, שיקום וסיוע באמצעות גינון”.נכון לעת פרסום מידע זה, תחום ה”טיפול באמצעות גינון” אינו מוכר כמקצוע מורשה ע”י משרד הבריאות ומשרד החינוך. לפיכך, לא קיימת בארץ תוכנית לימודים מוכרת, המכשירה לטיפול באמצעות גינון. כחלק ממאמצינו לקידום המקצוע והתפתחותו, נוסח  מסמך המלצה לתוכנית ליבה בגינון טיפולי  אשר נכתב בהתאם לניסיונם המקצועי של חברי העמותה. מסמך זה יכול לשמש את הסטודנטים לעתיד, לבחון יותר לעומק את התכניות המוצעות במוסדות הלימודים.

להלן תכניות הלימודים המומלצות לאחר בדיקה ברוח מסמך הדירוג המקצועי ותכנית הליבה.
התכניות מסודרות על פי שנות הותק במוסד האקדמי

האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ, רעננהקורס גינון טיפולי מקנה תעודת סיום לימודי גינון טיפולי

מכללת אורנים, קרית טבעון. טיפול בעזרת גינון מקנה תעודת סיום לימודי גינון טיפולי

קישור להרשמה לתכנית שנה ג במכללת אורנים בהמלצת העמותה

תכנית לימודי שנה אחת של אקו תרפיה, במכללת אורנים, שנבנתה באופן מיוחד בעבור בוגרי כלל תכניות הלימוד בגינון טיפולי בארץ,
המעוניינים להרחיב את הידע הטיפולי שלהם ולהכיר את הטיפול במרחבי הטבע הפתוח.
זוהי הזדמנות ייחודית להעמיק למידה, בשותפות עם מטפלים בגינון מרחבי הארץ.
הכלים הנלמדים בהכשרה זו יכולים להעשיר את  עולמו של המטפל באמצעות גינון, ולהעמיק את תהליכי טיפול הן במרחב הפתוח והן בגינה – לפרטים נוספים›
 

 

כמוכן תוכלו למצוא כאן את מסמך הדרוג המקצועי אשר על פיו ניתן יהיה לקבל את תעודת הדירוג המקצועי מטעם עמותת אדם צומח, בהתאם להיקף ההכשרה והניסיון המקצועי בתחום הגינון הטיפולי.
תעודת דירוג מקצועי תוענק אך ורק לחברי עמותה, בוגרי תכניות לימוד במסגרות המוכרות על ידי העמותה.