מודעה בדבר יציאת בטאון אדם צומח 24

ביטאון אדם צומח 24 האינטרנטי יצא לאור ונשלח לחברי העמותה.