מצב חברות עמותת אדם צומח

נראה שטרם רכשת דמי חברות לעמותת אדם צומח!