You are currently viewing מעבר לקשת הכנס השנתי ה-22

מעבר לקשת הכנס השנתי ה-22

הכנס השנתי ה 22 התקיים בעלה נגב- נחלת ערן ביום 15.4.19 ויוחד השנה לנושא גינון טיפולי לאנשים עם מוגבלויות

להלן תכנית הכנס וקישורים מתאימים להרשמה לתשלום

יש ללחוץ על התמונות להגדלה

הכנס השנתי התקיים  בעלה נגב- נחלת ערן, מקום מיוחד ומעורר השראה.

האירוח העוטף והלבבי של צוות המקום ובראשם נעה סניפליסקי וסמדר חנן מלוות בבנות שירות ומתנדבים מעלה נגב, עשו את היום למוצלח ומהנה במיוחד.

את הכנס הנחה בנעימות מתובלת בציטטות ספרותיות וקטעי מורשת, ישראל גלון, כשברקע אביגיל מרקמן אורלי גלאור ומיכל ברנע דואגות שלא יחסר דבר החל בסידורי ההסעות מהרכבת לכנס, ארגון החלוקה לסדנאות  וכלה בציוד למנחי הסדנאות.

הרצאות, סיורים ושני סבבים של סדנאות התקיימו כמתוכנן ואפילו נותר זמן בין לבין לחיבוקים ושיחות חברים. מצורף בהמשך לעיונכם סדר יום של הכנס.

על איכות הכיבוד, העניין בסדנאות וחשיבות ההרצאות תעידו אתם במשוב המצורף:)

משתתפי הכנס קבלו כשי “לב זרעים של תקווה” מעשה ידי דיירי עלה נגב וגיליון חדש של בטאון העמותה מספר 29.

סיכום השתתפות בכנס

בכנס השתתפו כ-110 משתתפים, לפי ההתפלגות להלן:

84 חברי עמותה

10 סטודנטים מהמכללות השונות

9 אורחים של עלה נגב

4 משתתפים שאינם חברים בעמותה

10 משתתפים אשר נרשמו מראש ביטלו השתתפותם

מבין חברי העמותה אשר השתתפו בכנס, 5 טרם חידשו חברות לשנת 2019

סיכום האסיפה הכללית

עמותת אדם צומח מונה השנה  100 חברים.  בשנת 2018 היה מניין החברים 121.

באסיפת החברים אשר התקיימה במהלך הכנס נכחו 79 בעלי זכות הצבעה (חברים ששילמו דמי חבר 2019).  ועד העמותה נפרד בתודה והערכה  משתי חברות אשר בחרו לסיים תפקידן בועד: אילה וייס והדס אייל. חברת ועד ניצה דהן הציגה פעילות הועדה להעשרה מקצועית לשנת 2018.

יו”ר הועד ומנהלת האסיפה, נטע רודברג העלתה בשם ועד העמותה מספר נושאים להצבעה:

אישור דוח כספי ומילולי – אושר ברוב קולות, לא היו מתנגדים

אישור הצטרפות שלושה חברים חדשים לועד: נעה סניפליסקי, חנוך דניאל ושיקמה ג’יבלי –  אושר ברוב קולות, לא היו מתנגדים

אישור מינוי שתי חברות לשמש כחברות ועדת ביקורת: סיגל רזיאל ונורית רייסמן – אושר ברוב קולות, לא היו מתנגדים

ושני נושאים הנוגעים במעמדה של קבוצת הוואצאפ של העמותה כמפורט להלן:

רקע – קבוצת הוואצאפ נפתחה לפני כשנה על ידי ועד העמותה, חברים בה מטפלים בגינון חברי עמותה ומטרתה לשמש קשר בין הועד לחברים וכן לאפשר שיח מקצועי בתחום הגינון הטיפולי. ועד העמותה מוצא לנכון כי הקבוצה תשמש רק חברים בפועל (היינו שילמו דמי חבר). יש הסוברים אחרת וכי הקבוצה צריכה לשמש את כלל המטפלים בגינון ללא התייחסות לנושא הכספי של דמי חבר לעמותה.

ועד העמותה הביא הנושא להחלטת האסיפה הכללית בשתי הצבעות.

ראשית נדרשה האסיפה להחליט אם להעלות הנושא להצבעה במסגרת האסיפה.

47 הצביעו בעד, 2 התנגדו ו 30 נמנעו.

בהמשך לבחירת הרוב עלה להצבעה נושא הגבלת קבוצת הוואצאפ לחברים בלבד.

26 הצביעו בעד, 19 התנגדו ו-34 נמנעו מלהצביע.

בישיבת הועד החדש הראשונה, שתתקיים לאחר חג הפסח תתקבל החלטה לגבי יישום החלטות האסיפה הכללית.

בסיכום האסיפה חולקו תעודות הסמכה, אשר על הכנתן שוקדות אורלי גלאור ואביגיל מרקמן. תעודות חולקו  לחברות: אורון אמיתי, אתי היאשי, מרים פישמן, מלכה בן פשט ותאיר סוסנה. שתי תעודות נוספו נחתמו ותימסרנה בהמשך לליאורה יגל ולענת קרמר פורת אשר לא נכחו בכנס.

שמחנו מאוד לפגוש חברים ותיקים וחדשים במסגרת הכנס.

ממשיכים בעבודה משותפת לצמיחה והתפתחות קהילת המטפלים בגינון בישראל

מאחלים עבודה פורייה בגינה והעמקת יכולות הקשר הטיפולי

ניצה, אורלי, אביגיל, מיכל, נטע והמצטרפים החדשים שיקמה, נועה וחנוך.

ואיך היה לך בכנס? דעתך חשובה לנו, נודה למשוב בעזרת טופס זה