שלום , פרטים על הכנס המתקרב ועדכונים מעמותת אדם צומח 🌿