שלום , הרשמה לכנס "בגני נטעתיך" - קובץ להפצה לסטודנטים