שלום , נרשמת לכנס "בגני נטעתיך" אך לא השלמת את בחרת הסדנאות