שלום , כנס "בגני נטעתיך" מתחיל עוד מעט - קישור לכנס עבור משתתפי הסדנה לחיות בבועה