[tabs tabs=”פעילויות קרובות”] [tab title=” סדנת “גיזום מצמיח””] עקרונות בסיסיים בגיזום והשלכות טיפוליות שונות בחוות הנוי של רופין בעמק חפר יום שישי ה 5.4.13 לפרטים [/tab] [tab title=” קבוצת עניין למטפלים במוגבלים פיזית”] קבוצת העניין בנושא התאמת כלים ועזרים לעבודה בגינון טיפולי – יוצאת לדרך ! החלטנו לתת לנרשמי שלב ההתארגנות עדיפות ראשונה בהרשמה – על כן אנחנו שולחים תחילה רק להם את ההזמנה. אם ייוותרו מקומות, נפתח את ההרשמה לכולם ומה – 3 באפריל. לכן הקדימו להירשם! [/tab] [/tabs]