נושא הפעילות דילול בערוגת צנוניות
מטרות הפעילות מטרה גננית: ביצוע דילול לצנוניות שנבטו מזריעה תוך שימוש בידע על המרחב הדרוש להשארה לגידול אופטימלי מבחינת השתילים.

מטרות טיפוליות:
1. מוטוריקה עדינה וויסות כוח
2. ניתוב אנרגיות אגרסיביות לפעולה פרודוקטיבית משמעותית.
3. גירוי לחשיבה ושיחה על משמעות הדילול בטבע ובאדם, התערבות האדם בטבע,
החשיבות במרחב אישי לצמיחה שלנו כבני אדם.

מהלך הפעילות 1. הגעה לערוגה
2. התבוננות בערוגה תוך זיהוי שתילי צנוניות והפרדתם מעשבי בר ושונות.
3. בחינת השלב המתאים לדילול – האם גודל השתיל מאפשר דילול.
4. קבלת החלטה לגבי השתילים המיועדים לדילול (גודל השתיל, מרחקים וכדומה) וכן לגבי שימוש אפשרי בהם.
5. הוצאת עשבי בר ושונות מהערוגה.
6. דילול שתילי הצנונית ואיסופם.
7. פינוי השתילים שדוללו בהתאם להחלטה.
משך זמן הפעילות בין חצי שעה לשעה. מותנה בגודל הערוגה, סוג הלקוח ומגבלותיו.
הציוד הדרוש דלי לאיסוף שתילים
נושאים לשיחה שיחת סיכום למתן ביטוי לשאלות, לתחושות. האם הפעילות היתה מורכבת, מתסכלת וכד´ וכן למידה נוספת- האם הפעילות מתאימה גם למקרים אחרים. התמודדות עם תסכול ועידוד.

דילמות בפעילות- מה אנו עושים עם השתילים שעקרנו – האם נשליך אותם או ננסה לשתול אותם מחדש ?

פרטים נוספים פעילויות מקדימות?
למידה של הנושאים הבאים: זיהוי השתיל, זיהוי חלקיו, זיהוי שלב הגידול המתאים, גודל הירק, מרחק רצוי.
אופי העבודה הנדרשת- עדינות.
מתן אפשרות לביטוי מילולי של רגשות לגבי הנושא.
אקולוגיה ושימוש בחומרים אורגניים ליצירת קומפוסט.