נושא הפעילות תורמוס ההרים – התבוננות בפרח ושיחה / תמרה כהן
מטרות הפעילות 1. מרכיב ההנאה
2. מרכיבים קוגניטיביים
3. מרכיבים רגשיים
מהלך הפעילות יציאה יחד עם הקבוצה לשדה בקרבת מקום בו פורחים התורמוסים. התפזרות בשטח, בצורה חופשית.
המטופלים מזהים את הפרח.
בדיקת תכונות הפרח.
חזרה למקום התכנסות ושיחה.
משך זמן הפעילות 60 דקות
הציוד הדרוש * תמונות של תורמוסים לכל אחד מהמשתתפים
הסבר על הצמח:
סוג הצמח- הסברים בוטניים על מבנה התורמוס.
הסברים יותר כלליים על סוג הצמח העשבוני.
צורת צמח התורמוס- העלים, הפריחה, הצבע.
דרך הריבוי, אזור הפריחה, תקופת הפריחה.
תכונות מיוחדות אותן נראה בתורמוס בדגש על 2 תכונות:
1. צבע הפרחים משתנה. יש כאלו שהם כחולים ויש כאלה על אותו גבעול שהם פורחים בשני צבעים כחול-סגול.
2. עם הכנסת ענף דק לתוך הפרח. האבקן מיד מגיב, יוצא ממקומו ונוגע בענף. מתן הסבר לשתי התופעות.
נושאים לשיחה (מרכיבים רגשיים)
בדומה לתכונות המיוחדותשל התורמוס שראינו בשדה, נוכל לזהות גם אצלנו תכונות מיוחדות. תכונות שקיימות בחלק הבריא של כל אחד.
מהם התכונות היותר מיוחדות שיש לך, מי יכול לראות את אותן התכונות, מי היית רוצה שיראה אותן, מה אתה עושה כדי שיראו אותן?
במידה והיינו יכולים לשנות “צבע” מה היית משנה אצלך, למה היית משנה, האם אתה זקוק לעזרה באותו השינוי, מי יכול לעזור לך, האם תבקש את אותה העזרה?
האם קיימת אפשרות ” להכנס” אליך? האם תגיב? איך תגיב? האם אתה אקטיבי או פסיבי?
איזו צורת “האבקה” תהיה, לאן אתה ממשיך מפה? האם אתה יכול “להכנס” לאדם אחר? מיהו אותו אדם, מה היית רוצה לעשות, איך היית רוצה שאותו אדם יגיב כלפיך?
פרטים נוספים